Site logo
Site logo

Bedre trinn for trinn:


Byutviklingen, boligområdene, kollektivtrafikken, lufta, samferdselen, energibruken …


Civitas utreder, foreslår, lager planer og gir råd.CivitasFrontCivitasmannBunn
Copyright © AS Civitas 2013
Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Rune Opheim | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA
Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på websidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.