Bedre trinn for trinn:

Byutviklingen, boligområdene, kollektivtrafikken, lufta,
samferdselen, energibruken …

Vi utreder, foreslår, planlegger og gir råd

79 råd og vink
for utvikling av kollektivtransport i regionene:
Sjekk  den nye boken
som Gustav Nielsen og Truls Lange
har skrevet på oppdrag av Samferdselsdepartementet