Bedre trinn for trinn:

Byutviklingen, boligområdene, kollektivtrafikken, lufta,
samferdselen, energibruken …

Vi utreder, foreslår, planlegger og gir råd

Bygge klimavennlig?
Sjekk klimagassregnskap.no  her
som Civitas har utviklet for Statsbygg