Her er alle

Klikk videre for mer om hver enkelt – hvem de er, hva de kan og hva de gjør

Asbjørg Næss er sivilingeniør og planlegger. Hun mestrer plan- og saksbehandlingsprosesser godt og har inngående kjennskap til hvordan bygninger og anlegg kan gjøres mest mulig miljøeffektive.

Elin Enlid er sivilingeniør og kan det meste om energibruk i bygg, energieffektivisering, inneklima og hvordan bygninger kan gjøres mest mulig miljøeffektive.

Eivind Selvig er cand.scient. og har mer enn 20 års fartstid som rådgiver i klima-, energi- og luftforurensningsspørsmål. Han jobber lokalt så vel som nasjonalt og internasjonalt.

Jomar Lygre Langeland er sivilingeniør. Han er opptatt av by- og tettstedsutvikling og at tiltak både gir styrket lokal attraktivitet og bedre regionale areal- og transportstrukturer.

Gaute Taarneby er både transport- og siviløkonom. Med spesialisering innen logistikk og markedsundersøkelser har han særlige kunnskaper om samspillet mellom sjø-, bane- og veitransport.

Ole Falk Frederiksen er sivilingeniør og planlegger med engasjert innsikt i hvordan kompliserte planer kan bli til gjennomførbare prosjekter i samspillet mellom private og offentlige aktører.

Olav Fosli er samfunnsgeograf med spesialisering innen areal, transport og miljø. Han dekker fagfelt fra trafikk- og mobilitetsanalyser i byutviklingsprosjekt, til klimaanalyser og beslutningsgrunnlag for helhetlig samferdselssatsing i byområder.

Rolv Lea er samfunnsøkonom med tilleggsfag i logistikkledelse og foretaksstrategi. Han benytter sin tallkompetanse til å sikre konsistens i planleggingen. Han er også daglig leder i Civitas.

Reidun Rimberg er sivilarkitekt med særlig god kjennskap til lovgrunnlag og saksbehandling i planleggingen. Hun vet alt om utarbeidelse og fremstilling av plansaker til behandling.

Silje Hoftun er samfunnsviter og planlegger med fordypning innen jus og offentlig forvaltning. Hun kan  planlegging på alle nivåer og har detaljert innsikt i kommunale plan- og saksbehandlingsprosesser.

Marte Vidje er arkitekt med svært god kjennskap til planprosesser og utarbeidelse av reguleringsplaner. Marte kan alle faser av planarbeid, og jobber for god og inkluderende by- og stedsutvikling.

Rune Opheim er sivilingeniør med tilleggsfag innen administrasjon og organisasjonsvitenskap. Han er en effektiv generalist med oppdrag for alt fra de minste kommunene til nord-makedonske miljømyndigheter.

Truls Lange er sivilarkitekt, planlegger og informasjonsdesigner. Han vil gjøre faglig stoff lettere å forstå, enklere å finne frem i og mer anvendbart.

Tone Færøvik er samfunnsgeograf og kan mye om hvordan samfunnsendringer påvirker stedsutviklingen og omvendt. Hun er opptatt av å utvikle steder hvor vi kan leve gode og miljøvennlige liv på samme tid.

Daniel Mathé er samfunnsgeograf og arealplanlegger.

 

Bli med på laget?

Siden alle i Civitas er selvstendige, ansetter vi ingen. Men hvis du har lyst til å jobbe som selvstendig konsulent på noen av våre fagfelt eller tilgrensende fagområder, ta gjerne kontakt med en av oss for en uformell prat.

Copyright © AS Civitas 2022

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Olav Fosli | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.