Her er alle

Klikk videre for mer om hver enkelt – hvem de er, hva de kan og hva de gjør

Asbjørg Næss er sivilingeniør og planlegger. Hun mestrer plan- og saksbehandlingsprosesser godt og har inngående kjennskap til hvordan bygninger og anlegg kan gjøres mest mulig miljøeffektive.

Eivind Orre er landskapsarkitekt. Betydelig innsikt i kommunale og regionale planprosesser gjør ham til en dyktig prosjektleder for tverrfaglig planlegging over et bredt spekter av områder og temaer.

Eivind Selvig er cand.scient. og har mer enn 20 års fartstid som rådgiver i klima-, energi- og luftforurensningsspørsmål. Han jobber lokalt så vel som nasjonalt og internasjonalt.

Elin Enlid er sivilingeniør og kan det meste om energibruk i bygg, energieffektivisering, inneklima og hvordan bygninger kan gjøres mest mulig miljøeffektive.

Erik Berge er meteorolog fra Universitetet i Bergen, og utnytter sin kunnskap om vær og klima i samfunnsplanlegging, energi og miljøspørsmål.

Jomar Lygre Langeland er sivilingeniør. Han er opptatt av by- og tettstedsutvikling og at tiltak både gir styrket lokal attraktivitet og bedre regionale areal- og transportstrukturer.

Gaute Taarneby er både transport- og siviløkonom. Med spesialisering innen logistikk og markedsundersøkelser har han særlige kunnskaper om samspillet mellom sjø-, bane- og veitransport.

Marit Øhrn Langslet er arkitekt med areal- og transportplanlegging og stedsutvikling som hovedfelt. Hun kan bistå i planlegging på alle nivåer og med skriftlig og visuell formidling.

Njål Arge er sivilingeniør med samferdsel som hovedarbeidsfelt. Med bakgrunn fra anvendt samfunnsforskning er han opptatt av å omsette forskningsresultater til praktisk planlegging.

Olav Fosli er samfunnsgeograf med transport og trafikantbetaling som hovedfelt. Fra sitt arbeid med Oslopakke 3 har han lang erfaring med komplekse prosesser i skjæringspunktet mellom fag og politikk.

Ole Falk Frederiksen er sivilingeniør og planlegger med engasjert innsikt i hvordan kompliserte planer kan bli til gjennomførbare prosjekter i samspillet mellom private og offentlige aktører.

Reidun Rimberg er sivilarkitekt med særlig god kjennskap til lovgrunnlag og saksbehandling i planleggingen. Hun vet alt om utarbeidelse og fremstilling av plansaker til behandling.

Rolv Lea er samfunnsøkonom med tilleggsfag i logistikkledelse og foretaksstrategi. Han benytter sin tallkompetanse til å sikre konsistens i planleggingen. Han er også daglig leder i Civitas.

Rune Opheim er sivilingeniør med tilleggsfag innen administrasjon og organisasjonsvitenskap. Han er en effektiv generalist med oppdrag for alt fra de minste kommunene til kinesiske miljømyndigheter.

Tine Aagesen er samfunnsgeograf og planlegger med detaljert innsikt i kommunale plan- og saksbehandlingsprosesser fordi hun kjenner dem fra innsiden.

Tone Færøvik er samfunnsgeograf og kan mye om hvordan samfunnsendringer påvirker stedsutviklingen og omvendt. Hun er opptatt av å utvikle steder hvor vi kan leve gode og miljøvennlige liv på samme tid.

Truls Lange er sivilarkitekt, planlegger og informasjonsdesigner. Han vil gjøre faglig stoff lettere å forstå, enklere å finne frem i og mer anvendbart.

Savner du noen?

Flere har vært i Civitas tidligere, men navnene nedenfor er nok de du oftest kan støte på i arbeider som Civitas har utført.

 

Jostein Mundal og Gustav Nielsen var blant Civitas’ grunnleggere. Jostein jobber nå som selvstendig rådgiver, og Gustav ble forskningsleder på Transportøkonomisk institutt. Nå skriver han faglitteratur, men samarbeider fortsatt med oss om prosjekter. Ulf Tellefsen jobber med byprosjekter for Drammen kommune, og Arne Stølan finner du i Bane NOR. Ellen Haug har begynt i Rom Eiendom, og Sverre Narvestad er blitt aktiv pensjonist.  Vår gode kollega og partner  Rolf Gillebo ble rammet av sykdom og døde den 21. november 2015.

 

Bli med på laget?

Siden alle i Civitas er selvstendige, ansetter vi ingen. Men hvis du har lyst til å jobbe som selvstendig konsulent på noen av våre fagfelt eller tilgrensende fagområder, ta gjerne kontakt med en av oss for en uformell prat.

Copyright © AS Civitas 2018

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Eivind Selvig | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.