Bedre trinn for trinn:

Byutviklingen, boligområdene, kollektivtrafikken, lufta,
samferdselen, energibruken …

Vi utreder, foreslår, planlegger og gir råd

Asbjørg Næss

Eivind Selvig

Harald T Nilsen

Elin Enlid

Jomar Lygre Langeland

Gaute Taarneby

Olav Fosli
Ole Falk Frederiksen
Reidun Rimberg

Daniel Mathé

Rolv Lea

Rune Opheim
Silje Hoftun

Marte Vidje

Tone Færøvik

Truls Lange