Bedre trinn for trinn:

Byutviklingen, boligområdene, kollektivtrafikken, lufta,
samferdselen, energibruken …

Vi utreder, foreslår, planlegger og gir råd

Asbjørg Næss

Eivind Orre

Eivind Selvig

Erik Berge

Elin Enlid

Jomar Lygre Langeland

Marit Øhrn Langslet

Gaute Taarneby

Njål Arge

Olav Fosli

Ole Falk Frederiksen

Reidun Rimberg

Rolv Lea

Rune Opheim

Tine Aagesen

Tone Færøvik

Truls Lange