Marte Vidje

Master i arkitektur, cand. scient. i geologi

Marte

er master i arkitektur fra AHO og cand.scient. i geologi fra UIO. Hun har svært god kjennskap til utarbeidelse av reguleringsplaner, kommunale planprosesser og plan- og bygningsloven. Hun har lang erfaring med planprosesser og reguleringsplaner fra Plan- og bygningsetaten i Oslo.

Marte kan bistå som prosjekt- og prosessleder for reguleringsplaner, planfaglig rådgiver og koordinator av bidragsytere til reguleringsplanen. Hun kan bistå med tidligfase mulighetsvurderinger og stedsanalyser, utarbeidelse av planbeskrivelse, planbestemmelser, planprogram, utredninger og ROS-analyse.

Marte brenner for god by- og stedsutvikling. I arbeidet legger hun vekt på at reguleringsplanene skal ivareta konkrete muligheter for oppføring av bygg og anlegg, og samtidig ivareta by- og stedsutvikling med variasjon, tilgjengelighet, bærekraft og kvalitet i prosjektet, utearealene og omgivelsene.

 

marte.vidje@civitas.no  |  +47 996 34 748

Spør meg om

By- og stedsutvikling

Arealplanlegging

Plan- og prosessledelse

Planprosesser

Reguleringsplaner

Områdereguleringer

Detaljreguleringer

Planprogrammer

Konsekvensutredninger

Stedsanalyser

Mulighetsstudier

ROS-analyser

 

Copyright © AS Civitas 2022

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Olav Fosli | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.