Om oss

Hvordan vi er organisert og hva slags selskap vi er

 

Civitas

er en uavhengig gruppe konsulenter i Oslo som arbeider med samfunnsplanlegging og samles rundt dette bordet.  Selskapet ble etablert i 1990, og for tiden er vi 15 selvstendige rådgivere.

 

Alle eier sammen

Civitas er et aksjeselskap der alle rådgiverne eier aksjene og har en gjensidig, forpliktende aksjonæravtale. Under denne paraplyen har hver enkelt sitt eget selskap med frihet og selvstendig ansvar for egen virksomhet og inntjening.

 

 

Bruker ikke bare oss selv

Vi samarbeider internt med hverandre om oppgavene, men er også fri til å skreddersy andre team når det tjener oppgaven best. Vi har et bredt, eksternt kontaktnett som vi bruker aktivt for å bemanne oppdragene riktig og effektivt.

 

 

Faglig skjønn og uenighet

Planlegging er ikke faglig plankekjøring, men fordrer også faglig skjønn. Derfor kan ikke vurderingene våre alltid bli like og samstemte. Vi hefter ikke for hverandres skjønn, men utnytter ulikhetene til fruktbare diskusjoner og foredling av Civitas’ forslag og løsninger.

 

 

Kvalitetssikring

Civitas har kvalitetssikringssystemer som tilfredsstiller alle formelle krav. I praksis vet vi likevel at det ikke først og fremst er de formelle prosedyrene som teller mest, men at hver enkelt løpende spør seg om hva som kan være oversett eller glemt i datagrunnlag, opplysninger eller resonnementer.

 

 

Forretningsetikk

Lojalitet overfor oppdragene og oppdragsgiverne er en selvfølge. Interne forhold vi blir kjent med gjennom arbeidet eller opplysninger som oppdragsgiverne ønsker taushet om, behandler vi konfidensielt. Blir vi presentert for oppdrag eller prosjekter som vi anser umulig eller urealistisk å få gjennomført, påtar vi oss ikke slike uten at oppdragsgiveren får klar beskjed om vår vurdering. Vi er varsomme med å påta oss oppdrag og roller som setter oss i interessekonflikter mellom ulike oppdragsgivere og deres mål.

 

 

Miljøfyrtårn

Civitas er Miljøfyrtårnsertifisert bedrift. Det innebærer at vi holder oversikt over vår egen, interne miljøprestasjon og jobber systematisk med forbedringer.

 

 

Jobbe hos oss?

Siden alle i Civitas er selvstendige, ansetter vi ingen. Men hvis du har lyst til å jobbe som selvstendig konsulent på noen av våre fagfelt eller tilgrensende fagområder, ta gjerne kontakt med en av oss for en uforpliktende prat.

Civitas: “borgersamfunn”

 

Civitas er latin og betyr både by,
byborger og borgersamfunn.
Navnet uttrykker en holdning:

 

Å være byborger er også en forpliktelse;
å balansere egne hensyn med hele bysamfunnets.


Visste du at det var restriksjoner på trafikken i det gamle Roma?
Det var ikke lov å kjøre i byen om natten på grunn av bråket fra hestetramp og skramlende hjul mot brosteinen.

Copyright © AS Civitas 2022

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Olav Fosli | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.