Silje Hoftun

samfunnsviter og planlegger

Silje

er samfunnsviter og planlegger med fordypning innen jus og offentlig forvaltning. Hennes lange fartstid som prosjektleder og saksbehandler i Plan- og bygningsetaten i Oslo har gitt henne solid kompetanse på utarbeidelse og koordinering av planer og utredninger på alle nivåer. Hun har svært god innsikt i offentlige forvaltningsprosesser, regelverk og de juridiske rammene rundt planarbeid.

Silje har en allsidig kompetanse og et stort engasjement for byutvikling og kan ta på seg mange ulike roller i en prosess. Hun kan bistå både som prosjekt- og prosessleder for større utviklingsprosjekter, som reguleringsrådgiver med ansvar for hele planprosessen, som utreder eller som ansvarlig for medvirkning og involveringsprosesser. Hun er opptatt av å utforske nye samarbeidsformer og arbeidsmetoder som kan bidra til utvikling av gode og inkluderende byområder og nytenkende arealbruk.

Som prosjektleder for strategisk plan for Hovinbyen har hun ledet arbeidet med komplekse planspørsmål, krevende samordnings- og medvirkningsprosesser og jobbet nytenkende fra tidligfase til gjennomføring.

 

silje.hoftun@civitas.no  |  +47 913 41 464

Spør meg om

Plan- og prosessledelse

By-og tettstedsutvikling

Kommuneplaner

Områdeplaner

Detaljregulering

Planprogram og konsekvensutredning

Medvirkningsprosesser

Stedsanalyser

Mulighetsstudier

 

 

 

FOR EKSEMPEL

Urbact. Sub>urban. Reinventing the fringe.
Handlingsrettet utforskning av nye løsninger, prosesser og samarbeidsformer

ILLUSTRASJON: FORSIDEN AV RAPPORTEN

Copyright © AS Civitas 2022

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Olav Fosli | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.