Truls Lange

sivilarkitekt, planlegger og informasjonsdesigner

Truls

er sivilarkitekt fra Arkitekthøgskolen i Oslo. Hovedarbeidsfeltet er samlet analyse, presentasjon og formidling av faglig stoff og informasjon – kort sagt å gjøre opplysningene tilgjengelige, forståelige og anvendbare. Han har bakgrunn i allsidig praksis som arkitekt og designer fra planlegging til detaljnivå, og kombinerer denne innsikten med formidlingsoppgavene.

Han har også opparbeidet særlig kunnskap om kollektivtrafikknettverk og sammenhengen mellom drift, struktur og formidling av tilbudet til brukerne.

 

truls.lange@civitas.no  |  +47 934 59 626

Spør meg om

Dokumentstruktur

Redigering

Ord og bilde sammen

Kart

Diagrammer

Veivisning

Brukervennlighet

Kollektivnettverk

Tydeliggjøring og forenkling

 

 

“Er det noe du ikke skjønner, prøv å tegne det opp …”

FOR EKSEMPEL

 

To bøker som kan gi innsikt i kollektivtransport
og dens virkemåte

Sammen med Gustav Nielsen har jeg skrevet, illustrert og redigert disse to bøkene. Til sammen gir de ganske god innsikt i kollektivtransportnett – hvordan de bør være og planlegges. Begge bøkene kan du se nærmere på og laste ned her.


For henholdsvis Samferdselsdepartementet 2015 og TØI 2016.

Har du tatt trikken i Oslo, har du kanskje
sett et slikt kart

Ja, jeg tegnet det. Og for T-banen og Bybussene. Forhåpentlig hjalp det deg med å finne veien i systemet også.

For Ruter 2006–2017

 

 

Hvordan fortelle om og forklare kollektivtilbudet slik at det er lett å forstå og enkelt å ta i bruk?

Det trengs mer enn et linjekart. Dette heftet viser verktøyene og virkemidlene som Ruter ønsker å anvende i Oslo og Akershus. Noe vil nok bli justert innen dette er ferdigstilt, men prinsippene gjelder. Det meste av dette har generell gyldighet alle steder. Du kan bla gjennom og lese dette heftet på skjermen.

For Ruter 2010

Bjørvika ja takk

Mange mente og mener mye om den nye bydelen i Bjørvika. Sporveien (nå Ruter) fikk hjelp til å fortelle hva de var opptatt av.

Hvordan utforme kollektivnettene?

Det finnes overraskende lite litteratur om dette, og utformingens betydning for kollektivtrafikkens suksess er svært ofte undervurdert. Dette paperet skrevet av Gustav Nielsen og meg selv lanserer grunnleggende begreper og konkrete fremgangsmåter. Det er en videreutvikling av arbeidet vi gjorde i HiTrans Best practice Guide 2 i 2005.

Kollektivvennlig utbygging:
 Slutt å bygge blindveier

Naturligvis er det litt mer komplisert enn som så. Likevel er mye gjort om en ikke bygger ut opp i lia og inn i kroken, men holder seg langs og nær veiene der kollektivlinjene uansett må kjøre. Som enkel tommelfingerregel er “Slutt å bygge blindveier” ganske god.

 

For Skyss / Hordaland fylkeskommune 2014

Oslo: A Quick look at urban geography and transport systems

Denne litt anderledes byguiden laget jeg i 2004.

Det finnes ikke flere trykte eksemplarer igjen,
men kan du lese en e-bok i EPUB-format
(iBook på iPad for eksempel), kan du laste den ned her.

Copyright © AS Civitas 2022

Daglig leder: Rolv Lea | Styreleder: Olav Fosli | Organisasjonsnummer: 858641012 MVA

Tekst, illustrasjoner og grafiske fremstillinger på nettsidene og i dokumenter er beskyttet etter lov om åndsverk og er Civitas’ eller den enkelte partners eiendom hvis ikke annet er opplyst. Materialet kan ikke benyttes til videre formidling eller bruk uten samtykke fra rettighetshaveren.