Mulighetsstudie for Hovinbyen sirkulære Oslo 

Innovasjonsdistriktet i Hovinbyen skal drive frem ny kunnskap, nye løsninger og nye arbeidsplasser innen sirkulærøkonomi for næringene bygg, anlegg og produksjonsnæring. Mulighetsstudien presenterer mulighetsrom for den sirkulære næringsutviklingen gjennom hovedstrategier og forslag til pilotprosjekter. 


Samtidig viser studien hvordan den sirkulære næringsutviklingen kan trigge ønsket byutvikling på Haraldrud, Økern og Ulven. Fremtidige oppgaver og roller for Hovinbyen sirkulære Oslo inngår også i studien. 

Type prosjektMulighetsstudie
OppdragsgiverHovinbyen sirkulære Oslo 
Tidsrom2023–2024
Civitas’ medarbeiderAsbjørg Næss,
prosjektleder og hovedansvar for strategisk næringsutvikling.
Silje Hoftun,
hovedansvar for innpassing av sirkulært næringsliv i innovasjonsdistriktet og strategisk byledelse.
Rolv Lea,
medarbeider i innsiktsfase.
SamarbeidspartnereA-lab arkitekter.Rådgivende ekspertteam bestående av Arcgency, Studio HP, PLH arkitekter, FuturePlaces Studio, DTU Skylab.