Vår holdning, hvordan vi jobber og er organisert.
Noe for deg også?


Civitas er latin for by, byborger og borgersamfunn. Navnet gir uttrykk for vår holdning:

Alt vårt arbeid innebærer samfunnsansvar. For oss og for oppdragsgiveren. Det vi sammen utreder, planlegger eller bygger, berører medborgerne.

Derfor må prosjekter og oppdrag også ha klart uttrykte samfunnsmål. Slike mål strekker seg over et vidt spektrum av temaer. Ofte er tidsperspektivet lengre enn for det enkelte prosjekt.

Om mål og hensyn spriker, må vi sammen finne en balanse mellom samfunnsmål og målet til prosjektet i seg selv.

VI UTREDER

Kunnskap må ligge til grunn

Vi utfører utredninger som spenner fra enkle sammenstillinger og analyser til mer omfattende prosjekter som nærmer seg forskning. Civitas er også engasjert i evalueringsoppdrag.

VI PLANLEGGER

Det formelle må være på plass

Civitas arbeider med planlegging etter Plan- og bygningsloven, men bidrar også i mange andre og mer uformelle planleggings- og samarbeidsprosesser. Vi har oversikt over de formelle kravene loven stiller til ulike planer og planprosesser.

VI FORESLÅR

Problemer ber om ideer

I mange oppdrag er hensikten å finne gode, konkrete forslag, enten det gjelder fysiske løsninger, fremgangsmåter eller rekkefølger å gjøre tingene i. Vi bygger våre forslag på analyser og resonnementer, kunnskap og innsikt som utredningene og annen erfaring gir oss.

VI GIR RÅD

Viser vei i planleggingsjungelen

Civitas har bred erfaring med tilrettelegging, oppfølging og ledelse av omfattende planprosesser frem mot omforente løsninger. Vi engasjeres ofte som rådgivere for å veilede våre oppdragsgivere gjennom ”planleggingsjungelen”. Ofte kan flere oppdragsgivere være involvert samtidig i samme oppdrag.

TVERRFAGLIG

Vi pirker i hverandres felt

Alle i Civitas har spesialfelt, men vi drøfter gjerne oppgavene fritt på tvers av fagskillene. Å pirke borti andres felt er det som må til for at arbeidet virkelig skal bli tverrfaglig. Vår bakgrunn spenner fra småskala skapende arbeid til ledelse i tyngre forskningsmiljøer og fra privat virksomhet til offentlig forvaltning. Mange oppgaver viser seg å være tjent med tilnærming fra flere angrepsvinkler samtidig.

UAVHENGIG

Vi sier i fra

Oppdragsgiveren bestemmer over oppdragene og løsningene, men vi sier fra dersom vi ser faglige svakheter i resonnementer eller løsninger. Det øker oppdragsgivernes trygghet for sine beslutninger, og gjør at vi sammen forstår oppgavene rett. På denne måten ivaretar vi også vår faglige integritet og uavhengighet.

MÅLRETTET

Det er resultatene som teller

Dokumenter, rapporter og andre skriv er nødvendige midler i planlegging, men er sjelden et mål i seg selv. Vi anstrenger oss for å finne løsninger og fremgangsmåter som bringer sakene fremover og gir resultater i praksis. Her er engasjement i miljøspørsmål og andre samfunnsforhold en viktig drivkraft som vi gjerne mobiliserer til fordel for oppdragsgiverne og oppgavene.

Civitas

er en uavhengig gruppe konsulenter i Oslo som arbeider med samfunnsplanlegging. Selskapet ble etablert i 1990.


Alle eier sammen

Civitas er et aksjeselskap der alle rådgiverne eier aksjene og har en gjensidig, forpliktende aksjonæravtale. Under denne paraplyen har hver enkelt sitt eget selskap med frihet og selvstendig ansvar for egen virksomhet og inntjening.


Bruker ikke bare oss selv

Vi samarbeider internt med hverandre om oppgavene, men er også fri til å skreddersy andre team når det tjener oppgaven best. Vi har et bredt, eksternt kontaktnett som vi bruker aktivt for å bemanne oppdragene riktig og effektivt.


Faglig skjønn og uenighet

Planlegging er ikke faglig plankekjøring, men fordrer også faglig skjønn. Derfor kan ikke vurderingene våre alltid bli like og samstemte. Vi hefter ikke for hverandres skjønn, men utnytter ulikhetene til fruktbare diskusjoner og foredling av Civitas’ forslag og løsninger.


Kvalitetssikring

Civitas har kvalitetssikringssystemer som tilfredsstiller alle formelle krav. I praksis vet vi likevel at det ikke først og fremst er de formelle prosedyrene som teller mest, men at hver enkelt løpende spør seg om hva som kan være oversett eller glemt i datagrunnlag, opplysninger eller resonnementer.


Forretningsetikk

Lojalitet overfor oppdragene og oppdragsgiverne er en selvfølge. Interne forhold vi blir kjent med gjennom arbeidet eller opplysninger som oppdragsgiverne ønsker taushet om, behandler vi konfidensielt. Blir vi presentert for oppdrag eller prosjekter som vi anser umulig eller urealistisk å få gjennomført, påtar vi oss ikke slike uten at oppdragsgiveren får klar beskjed om vår vurdering. Vi er varsomme med å påta oss oppdrag og roller som setter oss i interessekonflikter mellom ulike oppdragsgivere og deres mål.


Miljøfyrtårn

Civitas er Miljøfyrtårnsertifisert bedrift. Det innebærer at vi holder oversikt over vår egen, interne miljøprestasjon og jobber systematisk med forbedringer.
Vi vil gjerne bli flere. Blir du med?

Gir våre holdninger og arbeidsmåter gjenklang i dine ører? Har du lyst til å jobbe som konsulent på noen av våre fagfelt eller tilgrensende fagområder? Bestemme selv hva slags og hvilke jobber du vil gi deg i kast med og være din egen sjef? Vil du være med på vår faglige dugnad for best mulig resultater for oppdragsgiverne og verdi for samfunnet?


Ta gjerne kontakt med en av oss for en uforpliktende prat dersom du finner dette interessant og samtidig har noen års erfaring fra arbeidslivet.