Miljøkoordinator for utvidelse av

Oslo Lufthavn Gardermoen

Asbjørg Næss, Civitas var engasjert som miljøkoordinator for utvidelsen av Oslo Lufthavn Gardermoen. Utvidelsen omfattet blant annet nye taksebaner, driftsbygg og to nye terminalbygg som tilbygg til den eksisterende terminalen. Prosjektets totale kostnadsramme er ca. 14 milliarder kroner.


Utbyggingen har svært høye miljøambisjoner. Blant annet nulltoleranse for forurensning av grunnvannsmagasinet under lufthavnen og BREEAM-sertifisering på nivå Excellent for de to nye terminalbyggene. Videre en vesentlig reduksjon av klimagassutslippene fra de nye terminalbyggene sammenlignet med dagens praksis i bransjen. Disse kravene følges opp med klimagassregnskap.


Som miljøkoordinator har Civitas’ bidrag vært å foreslå og skape konsensus om miljøambisjoner og -mål for prosjektet, å utarbeide kontraktskrav på miljøfeltet og veilede de prosjekterende i arbeidet med å omsette miljømål og -krav til spesifikke krav i entreprisens beskrivelser. Civitas har også bidratt med utvikling av sjekklister for oppfølging av kravene i byggefasen. For eksempel sjekklister for miljøstyringssystem, passivhus og kontroll av krav til materialer. Civitas forestår også veiledning av entreprenører og kontroll av deres utførelse, for å sikre at miljøkrav blir overholdt i utbyggingsfasen.


Type prosjektMiljøkoordinator byggeprosjekt
OppdragsgiverOslo Lufthavn AS, T2-Prosjektet
Tidsrom2010–2017
NøkkeltallEngasjert fire dager i uken
Civitas’ medarbeiderAsbjørg Næss