Hjortnesterminalen i Oslo havn

[Illustrasjon: Nordic Office of Architecture, SLA]

I samarbeid med Nordic Architects og SLA har Civitas bistått Oslo Havn i å videreutvikle og bearbeide forslag til reguleringsplan for Hjortnesterminalen med tilliggende bebyggelse på Filipstad.


Arbeidet består i både vurdering av nye trafikkprognoser, kontroll av tidligere dimensjoneringsgrunnlag og utarbeidelse av prinsipper for ny løsning, samt å utarbeide forslag til reguleringsplan for Hjortnesterminalen for offentlig ettersyn.


Oppdraget er todelt. Del 1 er en analysefase av eksiterende arbeider og utredninger, samt utarbeidelse og av en arkitektkonkurranse. Del 2 består i utarbeidelse av selve reguleringsplanen og konsekvens-utredningen.


Trafikk og logistikk er sentrale momenter i både utredning og planprosess, både på Filipstad og internt på fregeterminalen. Det er vurdert løsninger og konsekvenser knyttet til planlagt E18, fjordtrikken og havnepromenade.

Type prosjektReguleringsplanByutviklingTrafikk og logistikk
OppdragsgiverOslo Havn
Tidsrom2016
Civitas' rollePlanprosessTrafikk og logistikk
Civitas' medarbeidereTine AagesenGaute TaarnebyEivind Orre
SamarbeidspartnereNordic ArchitectsSLAMulticonsult