Miljørapportering for kjøpesentre:

Energibruk, klimagassutslipp, avfall og HMS

Sektor Gruppen eier eller forvalter ca. 35 kjøpesentre over hele landet. De ønsker å være innovative og ha en ledende rolle i tilpasningen til de stadig økende miljøkravene for bygg og aktiviteter generert i bygg.


De registrerer og rapporterer ut over gjeldende krav i et målrettet arbeid for å redusere energibruk, klimagassutslipp og mengden usortert avfall. Foruten energibruk inkluderer regnskapet klimagassutslipp, trafikk generert av besøkende, ansatte, varetransport og transport av avfall. De rapporterer også på sykefravær og brannvern- og førstehjelpskurs, samt status på alle planlagte og gjennomførte tiltak.


Civitas har utarbeidet en modell for å samle inn data og gjøre beregninger på miljøtemaene. Videre har vi utarbeidet et rapporteringssystem med mal for kvartalsvise og årlige miljørapporter. Vi står for både utarbeidelsen og kvalitetssikringen av rapportene, samt løpende utvikling og forbedring av mal og innhold.Type prosjektMiljøanalyser
OppdragsgiverSektor Eiendom AS
Tidsrom2011–
Nøkkeltall35 kjøpesentre,totalt 970 000 kvm
Civitas’ rolleRådgiver, prosessleder, utreder
Civitas’ medarbeidereGaute TaarnebyEivind Selvig
SamarbeidspartnereEvotek AS