Ja, jeg var byplansjef i Drammen.
Hva oppnådde jeg der?

At Drammen vant «European Planning Award» for beste byutvikling i Europa i 2008 var ikke bare et stolt øyeblikk for oss på byplankontoret, men også for ordfører og alle byens innbyggere. Dette var kanskje den gjeveste av alle priser Drammen fikk for sin vellykkede byutvikling tidlig på 2000-tallet og som bekreftet Drammens nye identitet som attraktiv by.

Stolte øyeblikk i mine år som byplansjef 2007–2011


 • Åpning av den nye motorveibrua med skatepark under.

 • Åpning av elvepromenadene på Strømsø-siden.

 • Åpning av gang- og sykkelbrua Ypsilon.

 • Mottakelse i Dublin av «European Planning Award» i 2008 for Beste byutvikling i Europa.

 • Tilhørende konferanse i Drammen året etter og undertegnedes foredrag «Drammen – Best Practice in Planning Implementation».

 • Arkitektkonkurransen om byutvikling på Strømsø med nye rammer for knutepunktsutvikling rundt Drammen stasjon.

 • Prioritering av gående, syklende og kollektivtrafikk over bybrua.

 • Ny parkeringsstrategi og innføring av boligsoneparkering i sentrumsnære strøk i Drammen.

 • Åpning av Øvre Sund bru.

 • Etablering av Buskerudbysamarbeidet – et formalisert regionalt samarbeid om arealbruk og transportutvikling i 5 kommuner; Drammen, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg.

 • Byjubiléet i Drammen, 200 år i 2011.

 • Åpning av nytt Strømsø torg.

 • Nytt parkeringshus på Strømsø og at Flytoget derfor etablerer togstopp i Drammen.

 • Åpning av første byggetrinn av den nye lekeplassen i byparken.

 • Utallige foredrag om byutvikling i Drammen – også i FN i Genève.

 • Over 100 delegasjoner fra hele verden som kom til Drammen og fikk høre historien om «den stygge andungen som ble en vakker svane».


Varden var bare en av utallige delegasjoner som kom til Drammen og fikk høre historien om «den stygge andungen som ble en vakker svane».