Marte Vidje

Master i arkitektur, cand. scient. i geologi

Marte
er master i arkitektur fra AHO og cand. scient. i geologi fra UIO. Hun har god kjennskap til utarbeidelse av reguleringsplaner, kommunale planprosesser og plan- og bygningsloven. Hun har lang erfaring med planprosesser og reguleringsplaner fra Plan- og bygningsetaten i Oslo.


Marte kan bistå som prosjekt- og prosessleder for reguleringsplaner, planfaglig rådgiver og koordinator av bidragsytere til reguleringsplanen. Hun kan bistå med tidligfase mulighetsvurderinger og stedsanalyser, utarbeidelse av planbeskrivelse, planbestemmelser, planprogram, utredninger og ROS-analyse.


Marte brenner for god by- og stedsutvikling. I arbeidet legger hun vekt på at reguleringsplanene skal ivareta konkrete muligheter for utvikling av tomten, og samtidig ivareta by- og stedsutvikling med variasjon, tilgjengelighet, bærekraft og kvalitet i prosjektet, utearealene og omgivelsene.

Spør Marte om

  • ROS-analyse

  • Planbestemmelser

  • Planbeskrivelse

  • Planprogram

  • Prosessledelse

  • Mulighetsvurderinger


marte.vidje@civitas.no

+47 996 34 748


LinkedIn