Trafikkanalyse Meieribyen

[Illustrasjon: MAD arkitekter]

Civitas analyserte trafikale virkninger av forslag til reguleringsplan i sentrum av Meieribyen i Skiptvet kommune i Østfold. Planen omfatter bygging av omsorgsboliger, leiligheter og næringsbygg, blant annet bibliotek, kontor og bevertning. Planområdet er på om lag 14 dekar og forslaget omfatter utbygging av om lag 8.500 kvm. BRA. Trafikkanalysen dokumenterer dagens situasjon og forventete konsekvenser av planforslaget og beskriver mulige avbøtende tiltak.

Type prosjektUtredning
OppdragsgiverOmtanke as / MAD arkitekter as
Tidsrom2018–2019
Civitas' rolleAnalyse og rapport
Civitas' medarbeiderOlav Fosli
SamarbeidspartnereMAD arkitekter