Virkninger av Revidert avtale Oslopakke 3

Civitas bistod i arbeidet med å analysere virkninger av ny revidert avtale for Oslopakke 3 på trafikk, luftkvalitet, klima, framkommelighet og samfunnsøkonomi. Analysene omfatter kombinerte effekter av portefølje av tiltak og innføring av nytt tids- og miljødifferensiert trafikantbetalingssystem.


Arbeidet har dannet grunnlaget for innføring av nytt bompengesystem i tre faser i Oslopakke 3. Første trinn ble innført 1. oktober 2017. Forventet effekt av nytt system er renere luft, redusert klimagassutslipp og mindre kø. Tiltakene er samfunnsøkonomisk lønnsomme og legger til rette for god byutvikling.Type prosjektUtredning
OppdragsgiverStatens vegvesen i samarbeid med Jernbanedirektoratet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune
Tidsrom2017
Civitas' rolleBistand i analyser, rapportskriving og kvalitetssikring
Civitas' medarbeiderOlav Fosli
SamarbeidspartnereCOWINILUAndersen transportanalyseNorsk Regnesentral