Bedre Buss for tog

Evaluering av jernbanens lange stengninger

Samferdselsdepartementet ba i 2019 Jernbanedirektoratet om å utrede hvorvidt fordelen med praksisen med lengre stengninger i tilknytning til ferier og høytidsperioder forsvarer ulempene som påføres brukerne av jernbanen, og å foreslå opplegg for kommende år.


Rolv Lea, partner i Civitas, ble engasjert som assisterende prosjektleder og forfatter og redaktør av evalueringsrapporten. Medarbeidere og -forfattere var Olav Fosli og Christine Handstanger i Infraplan. Truls Lange utarbeidet illustrasjoner som forklarer komplekse sider ved jernbanens organisering.


Rapporten er utarbeidet av en tverrfaglig prosjektgruppe i Jernbanedirektoratet, i nært samarbeid med Bane NOR, togoperatører og transportbrukere. Det har også vært samtaler med Entur, Ruter og jernbaneforvaltninger i Danmark og Sverige, i tillegg til litteraturstudier av lignende erfaringer fra andre land.


Type prosjektEvaluering
OppdragsgiverJernbanedirektoratet
Tidsrom2019–2020
Civitas' rolleRedaktør og forfatter
Civitas' medarbeidereRolv LeaOlav Fosli Truls Lange
SamarbeidspartnerInfraplan AS