Lilleakerbyen:

Fra innadvendt kjøpesenter med parkering til åpent bystrøk med gater og torg

Civitas er prosjektleder for Lilleakerbyen for Mustad Eiendom. Mellom Bærum og Oslo, fra Lysaker til Lilleaker stasjon og nordover langs Lysakerelva ligger den fremtidige Lilleakerbyen – hele Mustads Eiendom. I tillegg til den vakre Lysakerelva består området i dag stort sett av kontorbygg og kjøpesenteret CC Vest.


Mustad har holdt til i området i 150 år og ønsker å planlegge fremtiden med like lang horisont. Vi har funnet inspirasjon i fortiden. Den klassiske bystrukturen, med fleksible, passe store, kvartaler har vist seg å være varige og robuste rammer for handel, byliv, arbeid og boliger. Parkering og varelevering får nye løsninger under bakken. Det frigjør plass til en mangfoldig og inviterende bilfri by hvor gågater, parker og plasser dominerer livet mellom husene som skal romme nye boliger og et mangfold av funksjoner og tilbud.


CC Vest er et av Norges mest lønnsomme kjøpesentre. Vi tror ikke at kjøpesenter er morgendagens løsning. Samfunnets utvikling, hensynet til bærekraft, myndighetskrav og innsikt i både markedstrender og fremvoksende kundebehov tilsier behov for endring. Handelen flytter inn i den nye byens førsteetasjer. CC Vest legger også beslag på et område som potensielt har svært gode bokvaliteter - høyt og solfylt, med nærhet til både natur og knutepunktet Lysaker. Lilleakerbyen skal likevel ta vare på alt folk liker ved CC Vest og området i dag: Praktisk hverdagshandel, rask og enkel adkomst, et sted å møtes, gode handleopplevelser, arbeidsplasser og ikke minst Lysakerelva og naturen rundt.


[Illustrasjon: LPO]
Type prosjektPlangrep og regulering
OppdragsgiverMustad Eiendom
Tidsrom2017–
Nøkkeltall300 mål
Ca. 2300 boliger
handel, kontor, hotell, servering, tjenester, kultur, bibliotek, service, parker og byrom

Civitas' rolleProsjektledelseReguleringsplan
Bærekraftstrategi

Civitas' medarbeidereAsbjørg NæssOle Falk Frederiksenog mange flere
SamarbeidspartnereA-lab
LPO arkitekter
Leonard Design Architects
SLA landskapsarkitekter
og mange underleverandører