Utvikling og scenarier for klimagassutslipp

fra veitrafikk i Bærum

Utredningen viser utviklingen av klimagassutslipp fra veitrafikk i Bærum for 2009–2015 og scenarier for utslippsutvikling frem til 2030 og 2050 basert på tilsvarende arbeid utført for Akershus fylkeskommune. Arbeidet har resultert i:

1. En beskrivelse av historisk utvikling og scenarier for videre utvikling i klimagassutslipp og effekter av tiltak som Bærum kommune har brukt i sitt arbeid med klimastrategi.

2. Utvikling av en framgangsmåte som kan anvendes for å gjøre tilsvarende analyser for andre kommuner basert på utredning på fylkeskommunalt nivå.Type prosjektKlimautredning
OppdragsgiverAkershus fylkeskommune i samarbeid med Bærum kommune
Tidsrom2017
Civitas' rolleProsjektleder
Civitas' medarbeidereOlav FosliEivind Selvig
SamarbeidspartnereChristian Grorud