Nasjonalmuseet på Vestbanen:

Reguleringsplan med konsekvensutredning


På oppdrag av Kultur- og kirkedepartementet tok Statsbygg i 2008 opp arbeidet med planlegging av et samlet anlegg for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design på Vestbanen. I tillegg var det ønskelig å innpasse bebyggelse på bakre del av tomten, for å sikre fremtidige utvidelsesmuligheter og nødvendig byreparasjon.


Civitas ble engasjert som plankonsulent for arbeidet, som var basert på vinnerprosjektet fra en internasjonal arkitektkonkurranse. Viktige utredningstemaer var ivaretakelse av Nasjonalmuseets krav, konsekvenser for bymiljø og trafikk, pluss vurdering av forholdet til de fredete Vestbanebygningene.


Bebyggelse på bakre del av tomten ble tatt ut av planen i forbindelse med politisk behandling av saken.[Illustrasjon: Statsbygg / Kleihues+Schuwerk]
Type prosjektRegulering med konsekvensutredning
OppdragsgiverStatsbygg
Tidsrom2009–2012
Nøkkeltall26,5 dekar. Inntil 63.000 kvm bebyggelse, hvorav 40.000 kvm museum
Civitas’ rollePlankonsulent
Civitas’ medarbeidereReidun RimbergEllen HaugEivind Orre
SamarbeidspartnereKleihues + Schuwerk Gesellschaft von ArchitektenNorsam