Nytt regjeringskvartal:

Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning

samt prinsipper for byform og miljø


I samarbeid med Nordic Office of Architecture og Multiconsult har vi utarbeidet den statlig reguleringsplanen for gjenreisning av regjeringskvartalet.


Civitas har vært fagansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning, miljøambisjoner, oppfølging av ytre miljø og har bidratt i utforming av byformprinsipper og løsningen for området.


Regjeringen har lagt premissene for løsningene, blant annet at alle departementene unntatt Forsvarsdepartementet skal innpasses i området, hensynet til bevaring, riving og nybygg samt omlegging av Ring 1.


Målet for planen og løsningen har vært å legge til rette for et fremtidig regjeringskvartal med lavt klimagassfotavtrykk og andre miljøbelastninger, integrerte sikkerhetstiltak i byrommene samt bygninger og anlegg som er inviterende for byens befolkning og besøkende.


Den statlige reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. februar 2017.[Flyfoto: Blom ASA 2014]
Type prosjektReguleringsplan med konsekvensutredning samt utforming av byplangrep og miljøambisjoner.
OppdragsgiverStatsbygg
Tidsrom2014–2017
NøkkeltallCa. 100 dekar planområde.Om lag 110.000 kvm BRA nybygg.Om lag 5.700 arbeidsplasser.
Civitas' rollePlankonsulentMiljørådgiver
Civitas' medarbeidereOle Falk FrederiksenEivind SelvigReidun RimbergTine AagesenElin EnlidRolv LeaErik BergeEivind Orre
SamarbeidspartnereNordic Office of Architecture Multiconsult SLAForsvarsbygg