Reidunn Mygland

sivilingeniør, planlegger

Reidunn

er sivilingeniør (bygg) og planlegger. Hennes brede erfaring fra by-, område- og eiendomsutviklingsprosjekter samt tidligfase byggutvikling, gjør henne egnet til å inneha mange roller i ulike typer prosjekter. Hun er opptatt av å utvikle bærekraftige, helhetlige strategier og løsninger, som er gjennomførbare og forretningsmessig robuste. Prosjektene involverer ofte samarbeid med både private og offentlige aktører, hvor hun bidrar til å sikre effektiv samhandling og synergieffekter. 


Tidligere har hun jobbet for Insam AS, Statsbygg, Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune. Dette har gitt variert erfaring fra privat og offentlig sektor, som:Spør Reidunn om


reidunn.mygland@civitas.no
+47 934 62 524


Noen prosjekter

Etterbruk av Blakstad sykehuseiendom 

Blakstad sykehus i Asker skal flyttes til nytt sykehus i Drammen i 2025. Som grunnlag for Vestre Viken HF sitt salg av eiendommen (ca. 305 dekar) utforskes muligheter for transformasjon av bevaringsverdig bebyggelse og nybygging, med mål om et bærekraftig og sosialt inkluderende område, med lavest mulig ressursbruk. Reidunn bistår som strategisk rådgiver for prosess og innholdsutvikling, og er oppdragsgivers prosjektleder for gjennomføring av mulighetsstudie og utforming av planprogram.