Citylink:

Grenbanene rundt Oslo har større potensial enn

“Ytre Intercity” og Ringeriksbanen


Civitas har utredet potensialet for grenbanene rundt Oslo på oppdrag fra 21 kommuner på Østlandet. Banene er Sørlandsbanen mellom Hokksund og Kongsberg, Gjøvikbanen, Hovedbanen, Kongsvingerbanen og Spikkestadbanen.


Utredningen viser at det er potensial for flere reisende langs de fem banestrekningene enn på de ytre intercitystrekningene Tønsberg–Skien, Hamar–Lillehammer og Fredrikstad–Halden, samt Ringeriksbanen.


Befolkningsveksten vil bli større, pendling langs banene er større, det bor flere mennesker der, og det er bedre plass til å bygge flere boliger nær jernbanestasjonene.


Infrastrukturtiltak er tidligere utredet og anslått til om lag 25 milliarder kroner. Hvis disse gjennomføres, kan togtilbudet på de fem banestrekningene bli betydelig bedre enn i dag.

Til sammenligning er det i forslaget til Nasjonal transportplan 2018–2029 ført opp 74 milliarder kroner til intercityutbyggingen.

Samfunnsøkonomien i investeringer i Citylink er fullt på høyde med investeringene i Ytre Intercity og Ringeriksbanen.Type prosjektUtredning med samfunnsøkonomisk vurdering
OppdragsgiverGran kommune på vegne av kommunene i grenbanesamarbeidet
Tidsrom2015–2016
Civitas' rolleUtredning og prosjektledelse
Civitas' medarbeidereRolv LeaNjål ArgeRune Opheim
SamarbeidspartnereAtkins Danmark AS