Bedre forvaltning av kommunesektorens bygninger og infrastruktur – bygg, veg, vannforsyning og avløp


I dette forsknings- og utviklingsprosjektet har Civitas kartlagt dagens praksis og kommende utfordringer. Videre har vi foreslått en rekke tiltak for mer effektiv forvaltning og redusert etterslep i vedlikehold.

Foreslåtte tiltak omfatter både staten og kommunesektoren selv, og innebærer mer satsing på


  • Kompetanse (rekruttering, fagkunnskap, nettverk)

  • Kommunikasjon (formidling)

  • Kontroll (oversikt nåtid og framtid, tydelige prioriteringer)

  • Koordinering mellom utførende, beslutningstakere og staten

  • Kompensasjon fra staten.


Anbefalingene er basert på en spørreundersøkelse der vi fikk svar fra 284 kommuner, og på systematisk vurdering av antatte utfordringer fram mot 2050. Drivkrefter og barrierer for god forvaltning er også kartlagt.


Tematiske kommunedelplaner (hovedplaner) tilrås for å få bedre dialog mellom driftsenheter, kommuneledelse og politikere. Vi slår også et slag for den gode hverdagsjobbingen, med mer systematikk i stedet for intuitiv tilnærming og kortsiktige løsninger. Staten har blant annet viktige oppgaver knyttet til fagutvikling og forenklet rapportering.Type prosjektUtredning
OppdragsgiverKS – Kommunesektorens organisasjon
Tidsrom2012–2013
NøkkeltallOppdragsverdi ca. kr 2.000.000
Civitas’ rolleProsjektledelse, utførende
Civitas’ medarbeidereRune Opheim (prosjektleder) Rolv LeaElin Enlid
SamarbeidspartnereBruem Consultingv/ Per Bruem