Sverre Bjerkeset

sosialantropolog og urbanist

Sverre
kan bistå med undersøkelser og analyser av steder, byrom og byliv. De kan i sin tur brukes i arbeidet med å utvikle gode fysiske omgivelser og mangfoldige og levende nabolag og bymiljøer. Han kan også bistå med planarbeid, utredninger, evalueringer og forskningsrelatert arbeid.

 

Sverre mener kjennskap til andre land, byer og kulturområder gir fruktbare perspektiver på hjemlig by- og samfunnsutvikling. Han har jobbet med internasjonalt samarbeid i mange år, reist mye og har bodd i Spania og Argentina. Han er sosialantropolog fra Universitetet i Oslo og har en mastergrad og en doktorgrad i urbanisme fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, der han er gjesteforsker og timelærer. Mangeårige feltstudier og forskning har gitt ham inngående kunnskaper og et stort datamateriale om hvordan bymiljøer og byrom brukes og oppleves.
Spør Sverre om


sverre.bjerkeset@civitas.no 

+47 ‭478 15 261‬


LinkedIn