Linje-identiteter i hele jernbanenettet

I Osloregionen har linjenummer vært i bruk siden 2012, men i resten av landet har har jernbanen ikke hatt slike. Det nye systemet er en videreutvikling av systemet rundt Oslo, men blir enklere og mer konsistent.


Alle linjer har fått en prefiks (forbokstav) som uttrykker togkategori og et tall. Hver togkategori har fått en farge som brukes i linjekartene og andre flater, for eksempel i apper og på anvisertavler.


L… for Lokaltog er grønne
R… for Regiontog
er røde
RE… for Regionekspress
er lys blå
F… for Fjerntog
er mørk blå
FLY… for Flytog er oransje.


Vi har utarbeidet en rekke linjekart for å dekke hele landet. Arbeidet har vært grundig og gått over et par år. Det er basert på kundeundersøkelser og har vært testet i flere sammenhenger. BaneNor har vært oppdragsgiver, og arbeidet er skjedd i et samarbeid med Jernbanedirektoratet og togoperatørene.OppdragsgiverBane Nor
Tidsrom2020–2022
Civitas' rolleAnalyseUtredning
Informasjonsdesign
Illustrasjon
Layout

Civitas' medarbeiderTruls Lange