Linje-identiteter i hele jernbanenettet

I Osloregionen har linjenummer vært i bruk siden 2012, men i resten av landet har har jernbanen ikke hatt slike. Det nye systemet er en videreutvikling av systemet rundt Oslo, men blir enklere og mer konsistent.


Alle linjer får en prefiks (forbokstav) som uttrykker togkategori og et tall. Hver togkategori får en farge som brukes i linjekartene og andre flater, for eksempel i apper og på anvisertavler.


L… for Lokaltog blir grønne
R… for Regiontog blir røde
RE… for Regionekspress blir lys blå
F… for Fjerntog blir mørk
blå
FLY… for Flytog blir oransje.


Vi har utarbeidet en rekke linjekart for å dekke hele landet. Arbeidet har vært grundig og gått over et par år. Det er basert på kundeundersøkelser og har vært testet i flere sammenhenger. BaneNor har vært oppdragsgiver, og arbeidet er skjedd i et samarbeid med Jernbanedirektoratet og togoperatørene.OppdragsgiverBane Nor
Tidsrom2020–2022
Civitas' rolleAnalyseUtredning
Informasjonsdesign
Illustrasjon
Layout

Civitas' medarbeiderTruls Lange