Bedre byttepunkter i kollektivnettet

Denne gjennomillustrerte veilederen gir råd om planlegging, lokalisering og utforming av byttepunkter som ledd i utviklingen av et sømløst kollektivt reisenettverk. Den omtaler grunnleggende premisser for å kunne oppnå dette og hvordan det samlede kollektivnettet bør styre hvor byttepunktene skal være og hvilke funksjoner de skal løse. Den beskriver de reisendes krav og ønsker til byttepunktenes utforming og drift og hva operatørene og de ulike kollektive transportmidlene trenger. Den viser eksempler på løsninger for ulike typer byttepunkter og peker på forhold som må være på plass for å få en god gjennomføring og oppfølging av byttepunkters utvikling.


Boken er bestilt og utgitt av TØI som del av TransBYTT-prosjektet. I TØIs system er den TØI-rapport 1526/2016. Alle som arbeider med kollektivtransport kan ha glede av denLAST NED BOKA PDF …

Type prosjektVeileder / lærebok
OppdragsgiverTØI
Tidsrom2015–2016
Nøkkeltall180 sider gjennomillustrert
Civitas' rolleMedforfatterDokumentstrukturRedigeringIllustrasjoner og layout
Civitas' medarbeiderTruls Lange
SamarbeidpartnerMedforfatterGustav Nielsen