Nytt linjekart i Bergen

Av forskjellige grunner blir bussnettet i Bergen komplisert – selv etter den store omleggingen våren 2021. Mange traseer har flere parallelle linjer, og frekvensen på linjene varierer sterkt. Det nye linjekartet viser linjene i ulike frekvenskategorier. På den måten fremstår linjene som går oftest som de tydeligste og viktigste – noe de også er. Selv om hver linje ikke har sin egen, unike farge, er det mulig å lese hver linje ved å følge linjenummermarkeringene underveis.


Denne fremstillingsmåten har også en annen virkning. De som styrer og steller med nettet får sett det på en ny måte, og kanskje i et nytt lys. Tegning er med andre ord også et analyseverktøy.


I oppdraget for Skyss har vi også tegnet egne linjekart for Åsane, Askøy, Øygarden, Bjørnafjorden og Nordhordland.OppdragsgiverSkyss
Tidsrom2021–2022
Civitas' rolleAnalyseInformasjonsdesign
Illustrasjon
Layout

Civitas' medarbeiderTruls Lange