En lang rekke linjekart

I begynnelsen var det veldig rart å se mitt eget arbeid både her og der når jeg var ute i byen eller reiste rundt. Nå har jeg vendt meg til det.


Kikk gjennom linjekartene og se hva du synes. Husk da at linjekart ikke er nok til å finne frem, men de hjelper godt, og de gir oversikt over «kollektivgeografien». Apper, skilting og annen veivisning må også til. Men aller viktigst: Enkle linjenett i seg selv trumfer alle smarte fremstillingsmåter.


Alt på skinner i Oslo

I 1995 tegnet jeg mitt første linjekart. Jeg satte meg fore å tegne et som ingen hadde tegnet før – trikken, T-banen og jernbanen i Oslo som ett linjenett. I dag vil det være litt pinlig å vise det. Men AS Oslo Sporveier ga det en sjanse. Det ble et fast innslag i Rutebok for Oslo og ble oppdatert og foredlet en rekke ganger – helt til ruteboka ikke lenger ble utgitt. Utgaven vist her er fra 2006. I 2011 kom kartet med i Nasjonalbibliotekets utstilling «Nasjonens hukommelse» etter en avstemming på nettet. Kartet fikk flest stemmer i kategorien «Kart og bilder».

Trikken i Oslo

Det var moro å få et kart trykt i en rutebok, men det var jo ikke noe enhver gikk rundt med i lomma. Det første trikkekartet fikk jeg tegne litt senere i 1995, og det ble mer synlig. På alle holdeplasser og i alle trikker. Denne utgaven er fra 2018.

T-banen

T-banen hadde ganske gode linjekart fra før. Men jeg fikk sjansen i 2006 i forbindelse med åpningen av T-baneringen. Utgaven over er fra 2020 og et forsøk på forenkling av linje 5 ved å dele den i to linjer – 5 og 6. Det har vist seg at mange har vansker med å skjønne linje 5 og den litt kompliserte driftsordningen der. Denne utgaven er ikke utgitt.

Bybussen i Oslo

Det første bybusskartet tegnet jeg i 1997, og det var også først og fremst beregnet for ruteboka og for å gi oversikt der. Bussnettet i Oslo er omfattende, og det var ikke mulig å vise alle stoppene innenfor formatet som ble stilt til rådighet. Derfor er det heller ikke like nyttig og anvendbart for de reisende. Men det lever videre likevel og selv om ruteboka ikke finnes lenger.

Nattbussen

Nattbusskartet har særlig vært myntet på folk som skal hjem fra sentrum på sen kveld og nattestid i helgene. I sentrum er kartet detaljert med de enkelte holdeplassene der bussene stopper. Utenfor sentrum viser det områdene linjene betjener mer summarisk. Utgaven over er fra 2021. Det finnes også et nattkart for regionbussene.

Turistkartet

Turister og besøkende trenger gjerne et forenklet kart. Slik de kan få i hotellresepsjonene og som er trykt i ulike guider. Det første ble laget i 1998. I 2017 utviklet jeg et nytt. Her er alle stasjoner og holdeplasser markert. På den måten kan den ukjente telle stoppesteder, følge med underveis og føle seg trygge på at de er på rett vei. Utgaven over er fra 2020.

Sentrum for turister

I 2017 foreslo jeg samtidig også et mer detaljert kart over Oslo sentrum, men det er aldri utgitt. Nå er også kjøremønsteret annerledes enn dette kartet viser.

Hele Osloregionen

«Regionens nett» var et ambisiøst prosjekt. Det viser alle driftsarter med alle linjer som går alle dager i hele Ruters område – og vel så det. Det strekker seg fra Eidsvoll i nord til Moss i sør. Alle stasjoner på jernbanen og T-banen er markert og navnsatt. For trikken er alle holdeplasser markert. For bussen viste det seg imidlertid ikke praktisk mulig. Men alle byttepunkter for alle driftsartene er synliggjort, og dette var også en av hovedhensiktene. De er langt flere av dem enn man skulle tro. Linjene er også differensiert med hensyn til frekvens – noe som forteller en vesentlig kvalitet ved tilbudet. Kartet er komplekst, og kanskje litt overveldende. Men tanken var også at oversikten kunne ha særlig stor verdi internt i Ruter – både for analyse, planlegging og videreutvikling av nettet. Kartutsnittet gir et inntrykk av detaljeringsgraden. Kartet ble ferdigstilt i 2018, men er ikke blitt utgitt.

Bussnettet i Bodø

Nordland har gitt mye moro. Det startet med forenkling og omlegging av bussnettet i Bodø i 2011–2012. Utvikling av det nye linjekartet var en integrert del av selve tilbudsutformingen – noe som viste seg å være en svært nyttig metode. Jeg tegnet mer enn 20 utgaver før linjenettet ble endelig fastlagt. Kartet ble slått opp på alle stoppesteder i liggende A3-format. Forenklingen ga en vesentlig trafikkøkning. Senere er det blitt busslinjekart i både Narvik og Mo i Rana og for hurtigbåter og ferger i hele Nordland.

Nordlandsekspressen

Nordlandsekspressen NEX er særlig rettet mot sommerturister. Her kan de se tidtabellen og reiseruten under ett.

Ferger og båter i Nordland

Fylket er langstrakt, så det er delt i fire kart, men alle har oversikt som viser hvor i fylket detaljene er. Her er de to kartene sør i fylket. Jeg visste ikke at det var så mange båter og ferger i Nordland.

Nedre Glomma

Linjekart for Nedre Glomma ble laget i forbindelse med omlegging av bussnettet der i 2018. Et poeng ved løsningen her er at utdrag av hele kartet kan vise Fredrikstad og Sarpsborg hver for seg. På den måten kan hver av de to byene få sitt eget kart i større målestokk. For Østfold Kollektivtrafikk har jeg også tegnet linjekart for Moss og Halden.

Bergen

Av forskjellige grunner blir bussnettet i Bergen komplisert – selv etter den store omleggingen våren 2021. Mange traseer har flere parallelle linjer, og frekvensen på linjene varierer sterkt. Det nye linjekartet viser linjene i ulike frekvenskategorier. På den måten fremstår linjene som går oftest som de tydeligste og viktigste – noe de også er. Selv om hver linje ikke har sin egen, unike farge, er det mulig å lese hver linje ved å følge linjenummermarkeringene underveis.
Denne fremstillingsmåten har også en annen virkning. De som styrer og steller med nettet får sett det på en ny måte, og kanskje i et nytt lys. Tegning er med andre ord også et analyseverktøy.
I oppdraget for Skyss har vi også tegnet egne linjekart for Åsane, Askøy, Øygarden, Bjørnafjorden og Nordhordland.

Toget i hele landet

Jernbanekartene er laget som et ledd i et arbeid med nytt linjenummersystem på oppdrag av Bane NOR. Kartet over hele landet gir bare en oversikt og er ikke ment som konkret veivisning for de reisende. Men med fire regionale kart slik som Oslo–Stavanger og kartet over Osloregionen blir alle linjer og stasjoner i landet dekket. En slik fullstendig visning av togtilbudet er ikke vist tidligere. Søndag 11. desember 2022 blir de å finne over hele landet.

Retningsbestemte kart

Her er ett av fire retningsbestemte linjekart ut fra Oslo S. Slike retningsbestemte linjekart ble først utarbeidet og satt opp på de viktigste stasjonene på Østlandet i 2019. Her er utgaven som gjelder fra 11. desember 2022.


Rett som det er ser jeg turister på 12-trikken utstyrt med linjekart der de systematisk teller stoppene til Vigelandsparken. Ganske moro.