Asbjørg Næss

sivilingeniør

Asbjørg
er sivilingeniør fra NTH (bygg) med fordypning innen ytre miljø og planlegging. Hun har 13 års erfaring fra offentlig forvaltning i kommune, direktorat og departement før hun begynte i Civitas i 2003. Dette har gitt bred innsikt i offentlige plan- og saksbehandlingsprosesser.


Asbjørgs viktigste arbeidsfelt er arealplanlegging og konsekvensutredning (KU) og rådgivning overfor eiendomsutviklere, herunder miljøoppfølging av større byggeprosjekter, fra planlegging til utførelse. Asbjørg kan bistå med prosessledelse og kvalitetssikring av produkter i henhold til plan- og bygningsloven og miljølovgivningen. Hun har også bred kompetanse på oppbygging av anbudsdokumenter og kontrakter for utførelse av byggevirksomhet.


Asbjørg bidrar som foredragsholder og blogger i FutureBuilt, og har vært rådgiver for en rekke større arkitektkonkurranser.


Spør Asbjørg om


asbjorg.naess@civitas.no 

+47 959 91 289


LinkedIn

“Det gjelder å spille byggherrer og entreprenører gode”


Noen prosjekter

Mulighetsstudie for Hovinbyen sirkulære Oslo 

Oslo kommune har valgt sirkulærøkonomi som drivkraft for utviklingen av Hovinbyen – Oslos største byutviklingsområde. Ambisjonen er at Hovinbyen skal bli verdensledende innovasjonsdistrikt for sirkulærøkonomi innen bygg, anlegg og produksjonsnæring. Civitas har utarbeidet mulighetsstudie for innovasjonsdistriktet i nært samarbeid med A-lab arkitekter


SE MER OM PROSJEKTET …

Lilleakerbyen

Fra innadvendt kjøpesenter med parkering til åpent bystrøk med gater og torg.


SE MER OM PROSJEKTET …

Miljøkoordinator for utvidelse av 

Oslo Lufthavn Gardermoen


SE MER OM PROSJEKTET …

Fagansvarlig for miljø i Bjørvika Infrastruktur


Her arbeider hun blant annet med å finne gode svar på hva det innebærer i praksis å være et foregangsområde for bærekraftig byutvikling. Viktige forutsetninger er tverrfaglig tilnærming og å integrere miljøtenkingen helt fra starten av i de ulike utbyggingsprosjektene. Eksempler på løsninger som er valgt i det siste er valg av “klimabetong” for havnepromenaden på Sørenga. Denne betongen har lave klimagassutslipp under produksjon fordi den er tilsatt flyveaske som er et avfallsprodukt fra kullindustrien.


Asbjørg har utviklet felles miljøoppfølgingssystemer for Bjørvika og ulike veiledere, blant annet en veileder som sier i hvilke prosjektfaser en bør gjøre hva for å få et mest mulig miljøtilpasset prosjekt.

 

Fagansvarlig Miljø | For Bjørvika Infrastruktur AS fra 2005