Eivind Selvig

cand. scient.

Eivind
er cand. scient. i geologi fra Universitetet i Oslo og har i mer enn 20 år arbeidet med klima- og energiutfordringer samt andre luftforurensninger internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Han har i denne sammenheng vært prosjektleder for en rekke analyser og utredninger samt utvikling av beregningsmodellen www.klimagassregnskap.no.


Han har gitt betydelige bidrag til en rekke sentrale tiltaksanalyser, handlingsplaner og statlige programmer; blant annet Nasjonale klimatiltaksanalyser i 2000, 2005, 2010 (Klimakur 2020), Nasjonale tiltaksanalyser for reduksjon av NOX, SO2 og nmVOC, Tiltaksanalyse for lokal luftkvalitet i Oslo, Klima- og energiplan for Osloregionen og blant annet de statlige programmene Framtidens Byer og FutureBuilt.


Eivind har tidligere arbeidet ved Senter for Utvikling og Miljø (Universitetet i Oslo), Direktoratet for Naturforvaltning og Statens forurensningstilsyn (nå Klif) og siden 1999 i Civitas. Med mer enn 20 års erfaring fra forskning, utredning og forvaltning har han et bredt kontaktnett og benyttes flittig som foredragsholder.


Spør Eivind om

 • Klima- og energi

 • Regional luftforurensning

 • Lokal luftforurensning
  Luftkvalitet

 • Støy

 • Vassdragsforvaltning
  Kraftproduksjon

 • Miljøkostnader

 • Metodeutvikling


eivind.selvig@civitas.no

+47 920 86 798


LinkedIn


Noen prosjekter

Linderud – fra senter til sentrum

Citycon Eiendom ønsker å utvikle Linderud senter fra et innadvendt kjøpesenter planlagt for bil til et utadvendt sentrumsområde med forbindelser og byrom egnet for gående. Hvordan kan vi få til en utvikling som svarer på områdets behov og samtidig er regningssvarende? Sammen med MAD utarbeider vi en reguleringsplan som skal få til begge deler. Det vil si detaljregulering med konsekvensutredning (KU).


[Illustrasjon: MAD]

Omstilling til lavutslipp

Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn for kommunesektoren?SE MER OM PROSJEKTET …

Civitas er partner i ZEN

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer. Civitas er partner i programmet og skal sammen med kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere planlegge, utvikle og drifte områder uten eller med svært lave klimagassutslipp.


SE SENTERETS NETTSTED …

Nytt regjeringskvartal:

Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning

samt prinsipper for byform og miljøSE MER OM PROSJEKTET …