Gaute Taarneby

transport- og siviløkonom

Gaute

sitt hovedarbeidsfelt er analyser og utredninger innenfor mobilitet og logistikk. Han er også engasjert i eiendoms-utvikling, miljø og bærekraft. Han har senere årene hatt et spesielt fokus på bylogistikk, samt samhandlingen mellom sjø-, bane- og vegtransport og utvikling av gode mobilitetspunkt, både for personer og varer. Gaute har generelt bred erfaring med prosjektledelse. I tillegg til egen fagkompetanse vektlegger han god og målrettet ledelse av prosjekter, hvor den beste fagkompetanse hentes inn etter behov både internt og eksternt.

Gaute er utdannet transportøkonom ved Høgskolen i Molde og siviløkonom fra Handelshøyskolen/Bedriftsøkonomisk institutt. Han er partner i Civitas der han begynte i 2007 . Spør Gaute om


gaute.taarneby@civitas.no
+47 932 43 136


LinkedIn

Det er viktig kunne å se, kommunisere og illustrere helheter og sammenhenger i komplekse enkeltsaker og store tidkrevende prosesser


Noen prosjekter

By-logistikk i Oslo

Forventet økt godstransport styrker behovet for å identifisere innsatsområder, utnytte distribusjonsnettet mer effektivt og bidra til nye løsninger innen bylogistikk – frakt av varer, utstyr og avfall.Hjortnesterminalen i Oslo havn

Forventet økt godstransport styrker behovet for å identifisere innsatsområder, utnytte distribusjonsnettet mer effektivt og bidra til nye løsninger innen bylogistikk – frakt av varer, utstyr og avfall.


SE MER OM PROSJEKTET …

Hvordan utvikle et havneområde i påvente av byutvikling?

Før ny sentralhavn utenfor Bergen by bygges, skal dagens godshavn på Dokken Nøstet utvikles til en effektiv godshavn for Bergensområdet fram mot 2030.


SE MER OM PROSJEKTET …

Miljørapportering for kjøpesentre:

Energibruk, klimagassutslipp, avfall og HMS

Sektor Gruppen  eier eller forvalter ca. 35 kjøpesentre over hele landet. De ønsker å være innovative og ha en ledende rolle i tilpasningen til de stadig økende miljøkravene.


SE MER OM PROSJEKTET …