Gaute Taarneby

transport- og siviløkonom

Gaute

er utdannet transportøkonom ved Høgskolen i Molde og siviløkonom fra Handelshøyskolen/Bedriftsøkonomisk institutt. Fra handelshøyskolen har Gaute spesialisering både innen logistikk og markedsføring/markedsundersøkelser. Han har ledet flere prosjekter innenfor både samferdsel, logistikk og eiendomsutvikling. Han har senere årene hatt spesielt fokus på intermodale terminaler og samhandlingen mellom sjø-, bane- og vegtransport, samt bylogistikk. Gaute har generelt bred erfaring med prosjektledelse, analyse og utredninger innenfor transport og logistikk, samferdsel og miljø.

I tillegg til egen fagkompetanse vektlegger Gaute god og målrettet ledelse av prosjekter, hvor den beste fagkompetanse hentes inn etter behov både internt og eksternt. Han er partner i Civitas der han begynte i 2007.Spør Gaute om

  • Prosjektledelse

  • Samferdsel

  • Transport og logistikk

  • Eiendomsutvikling

  • Markedsanalyser

  • Konsekvensutredninger (KU)

  • Økonomiske analyser

  • Miljø


gaute.taarneby@civitas.no
+47 932 43 136


LinkedIn


Noen prosjekter

By-logistikk i Oslo

Forventet økt godstransport styrker behovet for å identifisere innsatsområder, utnytte distribusjonsnettet mer effektivt og bidra til nye løsninger innen bylogistikk – frakt av varer, utstyr og avfall.Hjortnesterminalen i Oslo havn

Forventet økt godstransport styrker behovet for å identifisere innsatsområder, utnytte distribusjonsnettet mer effektivt og bidra til nye løsninger innen bylogistikk – frakt av varer, utstyr og avfall.


SE MER OM PROSJEKTET …

Hvordan utvikle et havneområde i påvente av byutvikling?

Før ny sentralhavn utenfor Bergen by bygges, skal dagens godshavn på Dokken Nøstet utvikles til en effektiv godshavn for Bergensområdet fram mot 2030.


SE MER OM PROSJEKTET …

Miljørapportering for kjøpesentre:

Energibruk, klimagassutslipp, avfall og HMS

Sektor Gruppen eier eller forvalter ca. 35 kjøpesentre over hele landet. De ønsker å være innovative og ha en ledende rolle i tilpasningen til de stadig økende miljøkravene.


SE MER OM PROSJEKTET …