Reidun Rimberg

sivilarkitekt

Reidun

er sivilarkitekt fra Norges tekniske høgskole. Hun har lang erfaring med planlegging og forvaltning både fra offentlig og privat sektor, og har svært god kjennskap til lovgrunnlag og saksbehandling. De viktigste arbeidsfeltene er arealplanlegging og konsekvensutredning.


Reidun har i en rekke større saker både hatt ansvar for tilrettelegging av planprosessen og for fremstilling av nødvendig materiale.


Reidun kan levere:


Arealplanlegging med utarbeidelse av blant annet reguleringsplaner og konsekvensutredninger


Bistand med opplegg og gjennomføring av planleggingsoppgaver, for sikring av både faglig innhold og nødvendige lover og prosedyrer.


Fremstilling av materiale for politisk behandling, herunder sammenfatning av utredninger og grunnlagsmateriale.


Spør Reidun om

  • Arealplanlegging

  • By- og tettstedsutvikling

  • Reguleringsplaner

  • Konsekvensutredninger (KU)

  • Gjennomføring av planprosesser


reidun.rimberg@civitas.no
+47 977 51 608


LinkedIn


Noen prosjekter

Nytt regjeringskvartal:

Statlig reguleringsplan med konsekvensutredning

samt prinsipper for byform og miljøSE MER OM PROSJEKTET …

Nasjonalmuseet på Vestbanen:

Reguleringsplan med konsekvensutredningSE MER OM PROSJEKTET …

Astrup Fearnley Museet i Oslo:

Reguleringsplan


[Illustrasjon: Renzo Piano og Narud-Stokke_Wiig]

Tjuvholmen i Oslo:

Reguleringsplan med konsekvensutredning
[Illustrasjon: Ole A. Krogness]

Operaen i Bjørvika i Oslo:

Reguleringsplan


[Foto: Jøran Østom, Flickr.com, CC-BY-NC-ND 2.0]