Rolv Lea

samfunnsøkonom og logistiker, daglig leder i Civitas

Rolv

har hatt ansvar for detaljerte oppgaver som prosjektering av vare- og personlogistikk i kunstmuseum og bibliotek, mellomstore problemstillinger som internlogistikk på flyplass, og overordnede samfunnsutredninger.


Han har i mer enn 25 år arbeidet med problemstillinger innenfor næringslivets transporter og arealbruk.

Rolv er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (1986), med tilleggsutdannelse i logistikkledelse fra BI og foretaksstrategi fra NHH, og har tidligere arbeidet i blant annet Statistisk sentralbyrå og Transportøkonomisk institutt.


Rolv er også daglig leder i Civitas.Spør Rolv om


rolv.lea@civitas.no
+47 408 57 170


LinkedIn


Noen prosjekter

Bedre "Buss for tog"

Hvordan kan jernbanens stengninger for vedlikehold og fornyelse gjøres mer effektivt?


LES MER OM PROSJEKTET

Citylink:  

Grenbanene rundt Oslo har større potensial enn “Ytre Intercity” og Ringeriksbanen


LES MER OM PROSJEKTET …

Deichmanske hovedbibliotek:

Rom- og funksjonsprogram – person- og varelogistikk


”Bygget skal syde av liv… … virke tiltrekkende på nye og gamle brukere. Bygningen skal ha en rasjonell organisering og utnyttelse som gir effektive publikumsstrømmer og reduserer interne trafikkarealer. Bygningen skal legge til rette for et rasjonelt driftsopplegg for bibliotekets samlede virksomhet og ansatte skal sikres gode arbeidsforhold i et sikkert arbeidsmiljø. Bygningen skal være tilgjengelig for alle brukergrupper og være universelt utformet.” Oslo kommune har høye ambisjoner for det nye biblioteket. Civitas sørger for at logistikken funker.


Oslo kommune 2009–Oslo lufthavn Gardermoen: 

Utvidelse av passasjerterminalen – Passasjerlogistikk


Hvordan stenge et antall gates for ombygging og samtidig sørge for at passasjerene kommer seg ut til flyene – i tide? Vi har utviklet et logistikksystem hvor et betydelig øket passasjertall vil bli busset til og fra flyene. Til tross for at bussing kompliserer passasjerflyten, vil denne kunne avvikles innenfor dagens allerede stramme tidsplan.

 

Oslo lufthavn Gardermoen 2009–2010Miljøregnskap for landstrømanlegg
i Oslo havn


Luftforurensning fra ferger og cruiseskip ved kai er en av flere utslippskilder som bidrar til dårlig lokal luftkvalitet i Oslo havn, og er også en kilde til utslipp av klimagasser. Skip ved kai bruker generatorer om bord til å produsere strøm. Generatorene drives av fossilt drivstoff av varierende kvalitet. Miljøbelastningen kan reduseres ved å forsyne skipene med strøm fra land. Vi har utredet mulighetene for å knytte ferger i Oslo havn til landstrøm, samt regnet på samfunnsøkonomien i et slikt tiltak.