Tone Færøvik

samfunnsgeograf, planlegger

Tone

er samfunns- og bygeograf og en erfaren reguleringsplanlegger. Hun bistår med planfaglig rådgivning, innledende mulighetsvurderinger og stedsanalyser, skriftlig fremstilling av plandokumenter, samt prosjektledelse med koordinering av alle bidragsytere til en reguleringsplan. Tone har god kjennskap til lovverket og formelle plankrav etter mange år som plan- og byggesaksbehandler i Oslo kommune.


Spør Tone om


tone@civitas.no
+47 905 36 643


LinkedIn


Noen prosjekter

Oslo S skal få et løft 

BaneNor skal effektivisere Oslo S og forbedre landets største kollektivknutepunkt. Hvordan kombinere dette behovet med utvikling av et attraktivt stasjonsområde? Hvordan kan koblingene til byen samtidig bli bedre? Sammen med blant andre Reiulf Ramstad Arkitekter utreder og regulerer vi dette. Det vil si detaljregulering med konsekvensutredning (KU).


[Illustrasjon: BaneNor]

Detaljregulering av boligområde
ved Spydeberg stasjon

En tett miniby på nåværende lagertomt som tilhører Spydeberg Dampsag.    


SE MER OM PROSJEKTET …

Detaljregulering av boligområde tett på Kolbotn sentrum

Ca 28 boenheter på 14 dekar


SE MER OM PROSJEKTET …

Parker, byrom og bebyggelse i Lohavn

Reguleringsplan for et 30.000 dekar stort område i Oslos fjordby


SE MER OM PROSJEKTET …

Storebukta og Veslebukta

To detaljreguleringsplaner i Kolbotn for tilsammen 150 boliger for Solon Eiendom. 


SE MER OM PROSJEKTET

Boligområdet Vestre Billingstad

Områderegulering for 190 dekar med plass til 1650 boliger  


SE MER OM PROSJEKTET …