Byutvikling, arealbruk, transport,
klima og miljø:

Civitas utreder, foreslår, planlegger
og gir råd.[Bildet: Per Krogh: Byen og omlandet, detalj]